Zverejňovanie zmluv

Povinné zverejňovanie zmlúv podla zákona č. 546/2010 Z.z.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy
1 SPP NZ 31-2012-RCS_Obec Počarová.pdf  31.4.2012
2 PAMOL, s.r.o zmluva.pdf  24.7.2012
3 Radovan Blaško SZČO zmluva1.pdf  13.8.2012
4. BLACHOTRAPEZ s.r.o. zmluva 14.pdf  9.5.2013
5. Jozef Kozák kozak.pdf  1.1.2013
6. Polovný revír VÝR Prečín vyr.pdf  1.1.2013
7, Dodatok dodatok.pdf  6.2.2014
8. Zmluva o vykonaní funkcie OLH OLH.pdf  1.5.2014
9. Zmluva o pôžičke z. pozicke.pdf  11.9.2014
10. Zmluva na vykonanie auditu A017-14 Obec Pocarova_IUZ 2013_2014.pdf 1.12.2014
11. Zmluva o združení fin. prostried.  zmluva 04,12.pdf  18.02.2015
12. Zmluva o prenajme zmluva 22,04.pdf 1.04.2015
13. Zmluva o dielo zmluva o dielo.pdf  17.04.2015
14. Zmluva o poskytnuti audit. služ. zmluva o poskyt audit.pdf  15.10.2015
15. Dodatok k zmluve  dodatok zm.pdf 28.10.2015
16. Zmluva o najme zm o najme.pdf  28.10.2015
17. Zmluva o dielo zmluva o dielo na vyprac. projek dok. 14.12.2015
18. Zmluva o pripojeni. inf. systemu zmluva o pripojeni inf. systemu 14.12.2015
19. Zmluva na vyp. studie zmluva na vyprac. studie uskutocnitelnosti 7.1.2016
20. Zmluva o zdruzeni fin. pros. zmluva o zdruzeni finan. prostriedkov 1.2.2016
21. Zmluva o poskytovani dotacii zmluva o poskyt dotaci 14.3.2016
22. Zmluva o odpadoch Zmluva ENVI - PAK 25.5.2016
23. Zmluva o dielo Zmluva Doprastav. 2.2.2016
24. Zmluva o nájme zmluva o najme 5.8.2016
25. Zmluva o dielo Zmluva OBCE  
26. Zmluva o nájme nájomná_zmluva 30.11.2016

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode